سهامدار گرامی، لطفا برای ثبت نام در پورتال سرمایه گذاری پردیس، اطلاعات خود را در باکس هایی که برای هریک تعبیه شده است وارد نموده و اقدام به ثبت نام نمایید.

سهامدار گرامی لطفا جهت تکمیل فرم ذیل از اطلاعات مندرج در برگه سهام خود استفاده نمایید.
Image CAPTCHA